Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết 26 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của BCHTW Đảng

Thứ 4, 16.10.2019 | 10:35:29
105 lượt xem

Sáng 16-10, Đoàn kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Dự thảo thông báo kết quả kiểm tra cho thấy, việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt học tập Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 18 và Kế hoạch của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, công chức và đảng viên. 

Tỉnh Thái Bình đã tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai thực hiện tốt thí điểm một số mô hình về tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương. Đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc sáp nhập, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình của địa phương, cơ bản đảm bảo ổn định, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 và sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện công khai, minh bạch, cạnh tranh và theo vị trí việc làm đảm bảo chỉ tiêu biên chế được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường./.

 Thông tin về buổi làm việc sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

Cao Biền 

  • Từ khóa