Chuẩn bị triển khai giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ

Thứ 6, 20.09.2019 | 09:07:40
116 lượt xem

Sáng 20-9, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho việc tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành có liên quan theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Đến hết ngày 19/9/2019, có 11 sở, ban, ngành đã đăng ký danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông đã đề xuất UBND tỉnh cho phép triển khai vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính của tỉnh Thái Bình từ ngày 1/10/2019. 

Việc vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh về cơ bản sẽ đáp ứng được yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Về nhân lực, tổng số cán bộ đang làm việc tại Trung tâm là 34 cán bộ, trong đó có 5 cán bộ chuyên trách, 29 cán bộ sở, ngành cử đến làm việc. Các đơn vị đang rà soát, lên phương án phân công cán bộ trực tại Trung tâm để giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ. Theo chủ trương của tỉnh, các sở, ngành phải đảm bảo tối thiểu 80% các thủ tục hành chính được giải quyết theo phương án này tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Nếu sở, ngành nào không đáp ứng được yêu cầu sẽ phải chịu trách nhiệm. 

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành có mặt tại cuộc họp đã báo cáo giải trình thêm một số vấn đề về phương án nhân sự bố trí trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đề xuất bố trí vị trí làm việc của từng đơn vị, trang thiết bị phục vụ cán bộ công chức làm việc…

Thông tin về cuộc họp sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn.

Cao Biền

  • Từ khóa