Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với tỉnh Thái Bình về thực hiện năm dân vận chính quyền

Thứ 5, 12.09.2019 | 10:26:12
114 lượt xem

Sáng 12-9, đoàn kiểm tra Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Bình về kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 của tỉnh.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Những năm gần đây, công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh đã có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chính quyền về công tác dân vận được nâng lên. Vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương được khẳng định, phát huy. Sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định, chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được tăng cường, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tại buổi làm việc, sau khi các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi các nội dung kiểm tra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ngành có liên quan đã giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra Trung ương./.

Thông tin về buổi làm việc sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn theo dõi

Cao Biền

  • Từ khóa