Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số dự án và công trình trọng điểm

Thứ 3, 10.09.2019 | 16:28:05
169 lượt xem

Chiều 10-9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp thứ 94 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về phương án bố trí vốn và tạo nguồn cho một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo nhu cầu nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình có tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ 400 triệu đồng gồm khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2018 – 2020. Phương án tạo nguồn bố trí vốn cho các dự án giao thông trọng điểm gồm dự án đường 221A có chiều dài tuyến khoảng 17,8km trên địa bàn huyện Tiền Hải, dự án tuyến đường bộ ven biển có chiều dài 34,42km đi qua 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy, dự án đường từ thành phố đi Cầu Nghìn đang được thẩm định với chiều dài tuyến dự kiến khoảng 23,9km. Các dự án này cần tổng số tiền đầu tư trên 3.900 tỷ đồng. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình là công trình cấp bách và là công trình trọng điểm đã được xác định là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lựa chọn nhà thầu thi công có năng lực tài chính, kỹ thuật, có kinh nghiệm và phải ký bảo lãnh thực hiện công trình đúng kỳ hạn. Có cam kết từ đầu không chuyển nhượng hay sang tên dự án, gắn trách nhiệm nhà thầu với chất lượng, tiến độ, kỹ mỹ thuật của công trình. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2018 – 2020 cho công trình này từ mức 20 tỷ đồng theo kế hoạch đã bố trí lên mức 60 tỷ đồng để đủ thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công. Do đó, sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn công trình nắn đê biển số 8 kết hợp giao thông từ 140 tỷ đồng xuống còn 100 tỷ đồng. Để có vốn khởi công dự án ngay từ bây giờ, thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 đã bố trí cho Dự án phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ ứng phó với biến đổi ven biển huyện Thái Thụy, giảm từ 40 tỷ đồng xuống còn 38 tỷ đồng để bổ sung 2 tỷ đồng cho dự án Thư viện khoa học tổng hợp. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành công trình trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Giao Ban cán sự Đảng Sở Văn hóa thể thao và du lịch cùng với lãnh đạo Thư viện khoa học tổng hợp khẩn trương di chuyển tài sản trang thiết bị của thư viện sang 1 trong 2 địa điểm là Nhà thi đấu đa năng hoặc Nhà văn hóa Lao động.  

Về 3 dự án giao thông trọng điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương cho phép khai thác các quỹ đất khoảng 783 ha để có nguồn thu dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng với tinh thần chung là toàn bộ số tiền khai thác được ở những quỹ đất này phải tập trung xây dựng 3 công trình trọng điểm nêu trên. Về kinh phí hỗ trợ cho các địa phương có những tuyến đường này đi qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ xem xét trên cơ sở đề xuất thực tiễn của các địa phương để bố trí cho hợp lý. Để khai thác các quỹ đất thực sự có hiệu quả, đồng chí thống nhất yêu cầu quy hoạch đất ở với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh có tầm nhìn từ 50 đến 100 năm, phải hình thành những khu đô thị văn minh hiện đại để bảo đảm vừa khai thác quỹ đất vừa tạo ra giá trị mới trên những mảnh đất này. Về phát triển công nghiệp dịch vụ trên các tuyến này thì phải tuân thủ theo kết luận 66 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành. 

Đồng chí cũng lưu ý cần hạn chế thấp nhất việc thu hút phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên tuyến, nếu có thì phải thực hiện theo Luật đầu tư để bảo đảm trong quá trình khai thác quỹ đất vẫn phải tạo ra nguồn lực để đầu tư. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố có liên quan chủ động rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nếu thấy cần thiết, các ngành chức năng của tỉnh tổ chức hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình thực hiện./.

Cao Biền 

  • Từ khóa