Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo Tờ trình, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng

Thứ 6, 06.09.2019 | 10:21:22
156 lượt xem

Ngày 6-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào Dự thảo Tờ trình, Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên TƯ Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về nội dung dự thảo: các ý kiến tham gia cơ bản đồng tình với các nội dung đánh giá, nhất là nội dung kết quả thực hiện ở từng chương đều đánh giá sâu sắc, thẳng thắn những thuận lợi, ưu điểm và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế. Đồng thời các địa phương đưa ra một số đề xuất kiến nghị, bổ sung xuất phát từ thực tiễn triển khai Quy chế bầu cử trong Đảng, giúp cho Quy chế được cụ thể, đầy đủ, rõ ràng hơn về nội dung; thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình đồng tình nhất trí cao với kết cấu, bố cục dự thảo. Đồng thời đóng góp ý kiến vào các quy định về kiểm phiếu, đề cử nhân sự, quy định về số dư và danh sách bầu cử, danh sách trích ngang của các ứng cử viên, trách nhiệm của Bí thư cấp ủy và bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Uỷ viên Ủy ban kiểm tra.

Những ý kiến của các địa phương sẽ được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu để chỉnh sửa vào Dự thảo Quy chế trình Ban bí thư xem xét quyết định, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, tính tổng thể, thống nhất, liên thông với các văn bản của Đảng.

Thông tin về hội nghị sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

Ninh Thanh 

  • Từ khóa