Thống nhất chương trình Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ 4, 04.09.2019 | 15:20:53
220 lượt xem

Sáng 4-9, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị thống nhất chương trình Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI.

Các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 16/9/2019. HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền. Để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng cần làm tốt công tác chuẩn bị. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc hoàn thiện các văn bản, tài liệu, báo cáo, tờ trình. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh thẩm định các Báo cáo,  Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp theo đúng quy định của Luật. Mặt khác, tiến hành tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với từng lĩnh vực cụ thể.

Duy Huy 

  • Từ khóa