Góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng

Thứ 7, 24.08.2019 | 10:29:57
140 lượt xem

Sáng 24-8, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu Ban Điều lệ Đảng XIII dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo tờ trình, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Nhìn chung, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục, nhận định, đánh giá của Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 5 năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao trên các mặt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng ta tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. 

Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến rõ nét; có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước đột phá, đạt kết quả rõ nét. Công tác dân vận được đẩy mạnh; vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên. 

Kết quả  quan trọng của công tác xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao vị thế cầm quyền, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định sự phát triển toàn diện của đất nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị. 

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2021-2025 và 1 số nội dung cần nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.

Duy Huy

  • Từ khóa