Xã Tây Giang làm theo lời Bác

Thứ 3, 20.08.2019 | 17:22:15
174 lượt xem

Chiều 20-8, Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ xã Tây Giang, huyện Tiền Hải.

3 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tây Giang có nhiều hoạt động cụ thể thực hiện việc làm theo Bác, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được củng cố, nâng cao. MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Đến nay, xã cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, với tổng kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 91,6 tỷ đồng. Trong đó ngân sách xã và nhân dân tự nguyện đóng góp trên 88 tỷ đồng. Gần 80 tập thể, cá nhân được Đảng ủy xã biểu dương, khen thưởng trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương  kết quả đạt được; nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng; gợi mở, yêu cầu Đảng ủy xã Tây Giang cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Video: 82019_OHAI.mp4 

 Mặt khác, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, rà soát lại toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện, từ đó bổ khuyết những giải pháp khắc phục tồn tại trong thực hiện Chỉ thị số 05. Chủ động phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến. 

Duy Huy

  • Từ khóa