Đảng bộ xã An Quý làm theo lời Bác

Thứ 2, 19.08.2019 | 18:22:03
201 lượt xem

Chiều 19-8, Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ.

3 năm qua, 100% chi bộ và đoàn thể của xã đăng ký và thực hiện việc làm theo Bác, đạt được những kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Trong đó tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm như: Không bỏ ruộng hoang, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đa số cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Hơn 90 tập thể, cá nhân được Đảng ủy xã biểu dương, khen thưởng.  

Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được; gợi mở, yêu cầu Đảng ủy xã An Quý cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Video: 81919_OHAI.mp4

 Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã An Quý cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, MTTQ để đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; đồng thời rà soát lại toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị, từ đó bổ khuyết những giải pháp khắc phục tồn tại trong thực hiện Chỉ thị số 05. Chủ động phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến. 

Duy Huy

  • Từ khóa