Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong khu kinh tế Thái Bình

Thứ 4, 31.07.2019 | 17:26:01
112 lượt xem

Sáng 31-7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chủ trì Kỳ họp thứ 91 Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào Khu Kinh tế Thái Bình giai đoạn đến năm 2030.

Các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan dự hội nghị.

Tại hội nghị, có 11 lượt ý kiến tham gia đóng ý kiến vào báo cáo đề án chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2030. 

Nhìn chung, các đại biểu đều khẳng định tính cấp thiết hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình là để tăng cường thu hút nhà đầu tư có tiềm lực, thúc đẩy Khu Kinh tế Thái Bình phát triển nhanh, vượt trội; từng bước hiện thực hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình. Trong đó, cần tập trung  cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. 

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của nhà tài trợ, đơn vị tư vấn trong xây dựng đề án. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn cần đi sâu, làm rõ những lợi thế của Khu kinh tế Thái Bình với các khu kinh tế khác hiện nay, từ đó thu hút đầu tư. Trong đó tập trung nhấn mạnh lợi thế về giao thông, nhất là tuyến đường bộ ven biển; lợi thế về  nguồn năng lượng phong phú, nguồn lao động, tài nguyên dồi dào. Chính sách cần thật rõ ràng; vận dụng ở khung ưu ái nhất theo phương châm ai làm người đấy hưởng; khẳng định vai trò đặc biệt của nhà đầu tư hạ tầng. Khi xây dựng chính sách ưu đãi cần tuân thủ 5 nguyên tắc: Bám sát Nghị định số 82 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các Nghị định của Chính phủ để có cơ chế đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư vào đầu tư tại Khu kinh tế. 

Những nội dung đầu tư chưa được thể hiện trong các nghị định thì nghiên cứu đề xuất ban hành, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; tạo sự thông thoáng, thuận lợi, đơn giản, an toàn cho nhà đầu tư; không thu hút các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vào Khu kinh tế. Hạn chế dùng ngân sách để hỗ trợ đầu tư. 

Video: 73119_ODIEN.mp4

Bí Thư Tỉnh ủy khẳng định việc giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn xem xét, điều chỉnh lại một số chính sách cho hợp lý; bổ sung những chính sách về an sinh xã hội và chính sách về thuế, các dịch vụ để đảm bảo tính minh bạch,  tăng sự hấp dẫn nhà đầu tư. Chậm nhất vào ngày 10/8 đơn vị tư vấn hoàn thiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần cuối để trình Chính Phủ.

Duy Huy 

  • Từ khóa