Phát huy dân chủ ở cơ sở

Thứ 7, 20.07.2019 | 15:42:15
75 lượt xem

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Thái Bình đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp không ngừng được phát huy. Không khí dân chủ trong xã hội, sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Ông Trần Xuân Thành - thôn Bắc, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là triệt để, sâu rộng trong quần chúng nhân dân nên đã được sự đồng thuận của nhân dân. Tất cả nhân dân nằm trong diện phải thu hồi gần 60 ha đất của xã Tây Giang nói chung và thôn Bắc chúng tôi nói riêng là chấp hành nghiêm chỉnh.


Ông Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Bình: Tỉnh đã triển khai một cách công khai, minh bạch các dự án lớn về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ví như dự án đường cao tốc ven biển, ví như dự án khu kinh tế Thái Bình . Chính vì công khai dân chủ ấy nên người dân sẵn sàng hợp tác và cùng thực hiện với các cơ quan chức năng.Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Thái Bình: Toàn tỉnh tổ chức rất nhiều cuộc tiếp xúc giữa Bí thư cấp ủy hoặc người đứng đầu chính quyền. Đặc biệt là Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải

Hướng về cơ sở, thời gian qua, việc phát huy vai trò của người dân và cơ chế bảo đảm sự tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý xã hội đã đạt những kết quả quan trọng. Tuy vậy, việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng bộc lộ 1 số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở 1 số nơi còn thiếu tính liên tục, đồng bộ.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Thái Bình:  Việc phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền ở địa phương, nhất là cơ sở cái tính chủ động chưa cao và việc phát huy vai trò dân chủ của người dân 1 số nơi còn mang tính hình thức.Ông Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Bình chia sẻ: Chúng ta đã thực hiện tốt việc xây dựng các hương ước, quy ước thôn làng. Đây là việc làm rất tốt, mà chúng ta làm rất công phu, bởi vì chính các hương ước, quy ước nó điều khiển hành vi cộng đồng dân cư mà luật pháp dù có cụ thể bao nhiêu cũng không kiểm soát hết được. Thế nhưng xây dựng xong thường gấp để đấy.

"Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; Phát huy hơn nữa vai trò và môi trường tự chủ ở địa bàn dân cư, nhất là phát huy vai trò của các thiết chế tự quản trong nhân dân tại các địa bàn"  Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình về nhiệm vụ thời gian tới của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình : Chúng ta tiếp tục mở rộng thiết chế, các điều kiện, cơ hội để thực hành dân chủ, nhất là ở cơ sở. Trong đó cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; cái thứ 2 chúng ta tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định; hoặc đã có quy định, hương ước rồi phải có sự chỉ đạo để đưa ra trở thành cái khung, cái sườn để ràng buộc thực hiện thường xuyên.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang triển khai những giải pháp góp phần thực thi dân chủ ở cơ sở.

Ông Phạm Hồng Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiền Hải: Việc triển khai thực hiện phải đi đôi với việc giám sát,và kiểm tra việc triển khai thực hiện bằng các tổ công tác, các đồng chí  Ủy viên Thường vụ, Ủy viên ban chấp hành phụ trách xã; rồi ở xã đối với cơ sở thôn, từng khu dân cư.

Từ thực tiễn có thể khẳng định, thực hành dân chủ không chỉ là mục tiêu động lực mà còn trở thành “chìa khóa” tập hợp khối đại đoàn kết và huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy sức sáng tạo của  nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị./.

Duy Huy


  • Từ khóa