Thống nhất nội dung thảo luận tại tổ, ý kiến thảo luận chất vấn tại hội trường

Thứ 5, 11.07.2019 | 17:54:54
101 lượt xem

Chiều 11-7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với các tổ đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ của đại biểu tại 2 phiên thảo luận tổ vào chiều ngày 10 - 11/7; thống nhất ý kiến phát biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường phiên họp ngày 12/7.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 


Sau 2 phiên thảo luận tại tổ, đã có 78 lượt ý kiến của các vị đại biểu thảo luận, tham gia vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh trình kỳ họp. Các ý kiến thảo luận xoay quanh 5 nhóm lĩnh vực, gồm: Nông nghiệp; Công thương, giao thông, xây dựng cơ bản và Tài nguyên môi trường; Tài chính, ngân hàng; Văn hóa - xã hội; Quốc phòng, an ninh, trật tự, xây dựng chính quyền. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp thu, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh, khách mời trong 2 phiên thảo luận tổ. Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu bổ sung, chỉnh sửa  báo cáo, tổng hợp ý kiến thảo luận tổ đầy đủ, rõ ràng để báo cáo tại phiên họp sáng mai. 

Trên cơ sở các bản đăng ký của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất lại nội dung phát biểu thảo luận và chất vấn tại hội trường vào sáng 12/7.

Thu Hà

  • Từ khóa