Kết quả thực hiện mục tiêu KT-XH năm 2019 góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ 5, 27.06.2019 | 17:49:32
186 lượt xem

Sáng ngày 27/6, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề cập đến vấn đề mang tính thời sự đồng thời cũng là thời cơ mới. Đó là sự kiện Việt Nam ký thành công Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Sẽ tạo làn sóng đầu tư lớn từ các nước EU và các nước công nghiệp phát triển vào Việt Nam trong đó có Thái Bình. Vì vậy, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải rà soát lại chỉ tiêu của ngành mình, địa phương mình, xây dựng kịch bản tăng trưởng theo hướng khắc phục những yếu điểm, hạn chế trong 6 tháng đầu năm để đạt mục tiêu kế hoạch năm 2019. Vì kết quả KT-XH của năm kế hoạch này mang tính chất quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH của cả nhiệm kỳ. 

Trên tinh thần quán triệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Các ngành cũng xây dựng giải pháp để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Đặc biệt là ngành nông nghiệp. Đây là lần đầu tiên tăng trưởng âm 2,38% trong 6 tháng đầu năm.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích thêm một số nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới. 

Video: 62719_OTHANG.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là thời điểm chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, nhất là việc chấp hành kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành ở cơ sở. Như việc chưa tuân thủ cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy, việc chỉ đạo khống chế bao vây dập dịch tả lợn Châu Phi, công tác quản lý đất đai, TNMT, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Video: 62719_ODIEN1.mp4

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tập trung bao vây, dập dịch, tiến tới công bố hết dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Phải bảo toàn và phát triển đàn lợn tại những cơ sở chăn nuôi chưa bị dịch bệnh này xâm nhập. Phải quán triệt quan điểm không được tự ý tái đàn trong khi dịch vẫn còn hiện hữu trên địa bàn. Những cơ chăn nuôi nào tự ý tái đàn sẽ không được hỗ trợ lần 2 nếu dịch bệnh quay trở lại. Nhiệm vụ được đặt ra trong bối cảnh này, Thái Bình sẽ tìm sinh kế mới cho người dân, bù đắp sản lượng thịt thiếu hụt, bằng việc phát triển đàn vật nuôi có thời gian sinh trưởng ngắn. Điều chỉnh cơ cấu ngành chăn nuôi, trong đó trâu, bò sẽ là 1 trong những con vật nuôi chủ lực trong thời gian tới. Đồng chí cũng quán triệt những giải pháp cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, thu chi ngân sách Nhà nước, giải quyết chế độ chính sách, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tất cả những giải pháp này cần phải được thực hiện trên tinh thần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Video: 62719_ODIEN2.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, việc ở cấp nào, ngành nào, địa phương, đơn vị nào giải quyết ở đó, không để tư tưởng đùn đẩy, né tránh. Có như vậy, mới tạo niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Thu Hà 

  • Từ khóa