Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên

Thứ 4, 26.06.2019 | 18:30:39
177 lượt xem

Chiều ngày 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, Kỳ họp thứ 89 Ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến về kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019. Dự họp có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm năm 2019, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật, đó là việc thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước bằng việc ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, thông báo, kết luận rất bài bản, kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơnvị. Việc phân công, phân nhiệm, quy trách nhiệm đối với các tổ chức cơ sở Đảng rõ ràng. Công tác thông tin tuyên truyền sát và kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Công tác nêu gương của các đồng chí lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy các cấp rất tốt. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên gắn với giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tiếp đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong 6 tháng đầu năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành 384 cuộc kiểm tra và 231 cuộc giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thông qua đó, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; kỷ luật 158 đảng viên, trong đó cách chức 9 trường hợp, khai trừ Đảng 1 trường hợp. Trong 6 tháng, Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã thực hiện 365 cuộc kiểm tra. 

Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Kết quả thẩm định Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh./.

Thu Hà 

  • Từ khóa