Mỗi xã chỉ chấp thuận một điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ 3, 25.06.2019 | 18:02:11
229 lượt xem

Sáng ngày 25/6, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp thảo luận về việc phân cấp và đề xuất cơ chế phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Theo dự thảo Sở Tài chính đưa ra, tiền thu sử dụng đất thu được từ các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được phân chia giữa các cấp ngân sách là: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 20%, ngân sách huyện thành phố hưởng 30%, ngân sách xã hưởng 50%. Trong khi đó, đối với việc thu tiền sử dụng đất thu được từ các tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng sẽ được phân chia như sau: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 5%, ngân sách cấp huyện thành phố hưởng 15%, ngân sách cấp xã hưởng 80%. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc thu tiền sử dụng đất từ khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu sẽ phân chia tỷ lệ giữa các cấp ngân sách như dự thảo Sở Tài chính đưa ra. Việc sử dụng nguồn thu này sẽ do HĐND cùng cấp quyết định. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn cấp huyện, cấp xã sử dụng nguồn tiền đảm bảo đúng mục đích và điều kiện thực tế của địa phương. Đối với khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, các địa phương cần khuyến khích và tạo điều kiện hết mức cho doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư. 

Đối với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các dự án phát triển nhà ở sẽ thực hiện theo Luật nhà ở và các quy định hiện hành của nhà nước. Về giải phóng mặt bằng sẽ giao cho UBND các huyện, thành phố thực hiện nhằm tạo quỹ đất sạch đấu giá, chọn chủ đầu tư theo quy định của Luật nhà ở, các vướng mắc phát sinh đến đâu sẽ tháo gỡ đến đó. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan hướng dẫn và đưa ra suất đầu tư cho hợp lý, đảm bảo đúng mục tiêu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các huyện và các các xã lựa chọn khu đất để xây dựng sao cho hợp lý, thuận tiện và giảm chi phí đầu tư. Trước mắt thực hiện mỗi xã chỉ chấp thuận 1 điểm để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.


Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và thảo luận về đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình, đáp ứng yêu cầu quản lý 500 học viên trở lên.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có gần 4.900 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trên thực tế số người sử dụng ma túy nhiều hơn. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ mới của cơ sở, việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất là cần thiết và cấp bách. Theo đề xuất, tổng mức đầu tư cho cơ sở là gần 123 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, được chia làm 2 giai đoạn. Địa điểm đầu tư tại xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng. 

Về vấn đề này, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời điểm này chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư công cho dự án này, tuy nhiên đứng trước thực trạng số người nghiện tăng lên hiện nay thì việc đầu tư cho cơ sở cai nghiện ma túy công lập tập trung là cần thiết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất với UBND tỉnh cho phép lập dự án nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện ma túy. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tham mưu xin cơ chế đặc thù, dùng quỹ đất Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội trước đây tại thành phố Thái Bình quy hoạch thành khu dân cư để đấu giá tạo nguồn đầu tư cho cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình./.

Cao Biền

  • Từ khóa