Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ 3, 18.06.2019 | 17:57:43
98 lượt xem

Sáng ngày 18/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Công tác sẵn sàng chiến đấu, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác huấn luyện; xây dựng đảng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; thực hiện chính sách quân đội, hậu phương quân đội. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương những tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần làm tốt công tác quán triệt, thực hiện các quan điểm, đường lối của Đảng, nhà nước và của tỉnh về công tác quân sự quốc phòng, đặc biệt là những quy định của Nhà nước mới có hiệu lực thi hành. Để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được bối cảnh, tình hình của đất nước, hiểu được trách nhiệm cùng với Đảng, Nhà nước, quân đội và LLVT giữ ổn định tình hình chính trị. Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng, làm sâu sắc hơn trong các bài giảng, không đơn thuần chỉ là lý thuyết mà phải liên hệ với thực tiễn sinh động, đặt ra những tình huống để giải quyết vấn đề của thực tiễn. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết các vấn đề theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, trọng tâm là việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT, đặc biệt là chất lượng về chính trị của cán bộ chiến sĩ. Điều này, đòi hỏi mỗi cấp ủy viên, mỗi đồng chí chỉ huy của các đơn vị trực thuộc phải nêu gương, tạo kỷ cương, nền nếp. Cùng với đó, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và chú trọng rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ. Coi đây là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao sức mạnh quân đội. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội./.

Thu Hà

  • Từ khóa