Cụm thi đua số 4 - Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức đánh giá kết quả thi đua 6 tháng đầu năm năm 2019

Thứ 3, 18.06.2019 | 17:42:33
38 lượt xem

Sáng ngày 18/6 tại Thái Bình, Cụm thi đua số 4 - Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức đánh giá kết quả thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội cựu chiến binh 9 tỉnh, thành phố trong cụm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019 của Hội cựu chiến binh trong cụm. Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng chống các âm mưu “Diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch. Duy trì tốt các phong trào thi đua CCB gương mẫu, gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt đã phát huy tốt các phong trào xây dựng “Quỹ 3 giúp”, “Quỹ đồng đội”, tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn bằng nhiều hình thức với số tiền gần 3 nghìn tỷ đồng để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu bền vững. Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng tin tưởng qua hội nghị, các cấp Hội Cựu chiến binh trong cụm tiếp tục phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội phát động.

Video: 61819_ONGHAI.mp4

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội cựu chiến binh tiếp tục đoàn kết – gương mẫu – đổi mới, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ chế độ và nhân dân, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hội viên thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống./.

Thanh Giang 

  • Từ khóa