Đã có 254 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Thứ 4, 12.06.2019 | 18:29:07
52 lượt xem

“Toàn tỉnh đã có 254/263 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 96,58%”. Đây là kết quả được báo cáo tại cuộc họp thảo luận về tiến độ xây dựng nông thôn mới diễn ra chiều ngày 12/6. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Trong số 254 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có 230 xã đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn, 6 xã đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh bỏ phiếu nhưng do còn nợ đọng xây dựng cơ bản nên chưa có Quyết định công nhận. Hiện còn 9 xã chưa hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc 2 huyện Đông Hưng và Vũ Thư. 

Về kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã về khảo sát thực tế tại 4 huyện là Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải và Kiến Xương. Các huyện trên đều dự kiến phấn đấu hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận trong quý III năm 2019. Còn 2 huyện chưa hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới gồm huyện Đông Hưng mới đạt 6/9 tiêu chí và huyện Vũ Thư mới đạt 5/9 tiêu chí. 

Các đại biểu tập trung phân tích những vướng mắc và giải pháp tháo gỡ để các địa phương còn lại về đích nông thôn mới, đồng thời kiến nghị tỉnh hướng dẫn về cơ chế, thủ tục xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các huyện cũng như của các đồng chí được phân công phụ trách địa phương trong việc triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, 9 xã còn lại sẽ hoàn thành các tiêu chí chậm nhất vào tháng 9 tới. Đồng chí yêu cầu huyện Đông Hưng và huyện Vũ Thư tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến từng tiêu chí cụ thể của các địa phương này. 

Về xây dựng nông thôn mới cấp huyện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục những vấn đề mà đoàn công tác của Trung ương nêu ra liên quan đến cảnh quan, công tác vệ sinh môi trường nông thôn, thu gom xử lý chất thải và chất thải sinh hoạt.

Video: 61219_OTHANG1.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần lấy mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Kiến Xương làm điểm, các huyện xây dựng kế hoạch và đề xuất giải pháp thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, việc này không những bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ chính cuộc sống của người dân. Đối với các cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng, đồng chí yêu cầu phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn thành trong tháng 6 này. Giao Sở Công thương phối hợp với các huyện và các ngành liên quan rà soát, xem xét lại hoạt động của các làng nghề hiện nay. Theo đó, làng nghề nào có hoạt động và đáp ứng đủ tiêu chí thì công nhận lại, làng nào không đủ điều kiện thì xóa bỏ, các làng được công nhận lại sẽ phải có phương án bảo vệ môi trường. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thành lập tổ công tác của tỉnh thực hiện kiểm tra đánh giá tác động môi trường tại Khu công nghiệp Tiền Hải, đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết để huyện Tiền Hải được công nhận về đích nông thôn mới năm 2019. Tham mưu vấn đề quy hoạch xây dựng khu xử lý rác thải tập trung cho các huyện. Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của 8 huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc xác định khu đất chéo méo, xen kẹp để có phương án giúp các địa phương tạo nguồn xây dựng nông thôn mới. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương  nghiêm túc thực hiện nghiêm Kết luận 50 và Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Cao Biền  

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục