Chương trình làm việc ngày 7/6 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thứ 6, 07.06.2019 | 09:20:48
122 lượt xem

Hôm nay, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Sáng nay, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến đại biểu về một nội dung của dự thảo Luật Kiến trúc và một nội dung trong phân bổ sử dụng nguồn dự phòng chung, nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; thảo luận tại hội trường về việc gia nhập công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế; nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về xử lý một số phát sinh trong điều hành ngân sách Nhà nước năm 2018, 2019.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Kiểm toán Nhà nước; việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 81 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Nguồn vtv.vn

  • Từ khóa