Kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ 5, 06.06.2019 | 19:00:14
269 lượt xem

Chiều ngày 6.6, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị kiện toàn bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ họp thứ 87 lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu về việc kiện toàn bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Tiếp đó đồng chí Đỗ Xuân Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày kế hoạch kiện toàn bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu danh sách nhân sự ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015 -2020.

+ Tiếp đó dưới dự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã họp kỳ thứ 37.Tại kỳ họp, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy trình bày kế hoạch kiện toàn bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020.


+ Ngay sau đó, tại Hội nghị Ban Thường Vụ Tỉnh ủy kỳ họp thứ 87 lần 2, các đại biểu đã thảo luận thông qua kết quả mà BCH Đảng bộ tỉnh giới thiệu kiện toàn Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã bỏ phiếu chính thức thông qua danh sách giới thiệu Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tiếp đó Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, sau khi được quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu và kế hoạch kiện toàn bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đại biểu trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện về khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, thông qua danh sách nhân sự do tập thể BTV Tỉnh ủy giới thiệu.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.


+Tiếp đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 2 đã trình tự thực hiện các quy trình về công tác cán bộ.

Hội nghị đã phân tích kết quả lấy phiếu tại các hội nghị BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt. Các đại biểu thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bổ sung BCH Đảng bộ tỉnh bằng phiếu kín.

Căn cứ kết quả biểu quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ trình và đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định bổ sung nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quang Hưng 

  • Từ khóa