Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thứ 4, 05.06.2019 | 17:55:23
134 lượt xem

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2019.

Hơn 120 học viên là những cán bộ, công nhân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có ý thức rèn luyện, phấn đấu vào Đảng được tổ chức Đoàn Thanh niên và Chi bộ Đảng của các doanh nghiệp giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các học viên được truyền đạt và nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là những kiến thức cơ bản giúp các học viên nâng cao nhận thức, lý luận chính trị và định hướng phấn đấu để được đứng vào trong hàng ngũ của Đảng, tạo động lực cho cán bộ, công nhân hăng hái học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần đưa Doanh nghiệp ngày càng phát triển và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp./.

 Vũ Hà 

  • Từ khóa