Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và của tỉnh tại thành phố Thái Bình

Thứ 4, 22.05.2019 | 17:37:55
91 lượt xem

Sáng ngày 22.5, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và của tỉnh; các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản từ năm 2015 đến năm 2018 tại Thành ủy Thái Bình.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Đình An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.


Thời gian qua, các cuộc kiểm tra, thanh tra của Trung ương, của tỉnh và Kiểm toán Nhà nước kết luận trên địa bàn thành phố Thái Bình không có sai phạm, xử lý hành chính, chỉ kiến nghị xử lý về kinh tế và xử lý khác. Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra của Trung ương, của tỉnh và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các kết luận, kiến nghị, các đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, khắc phục khuyết điểm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tổng hợp tiếp thu ý kiến các thành viên đoàn kiểm tra, đồng chí Đàm Văn Vượng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo của thành phố trong công tác chuẩn bị để đoàn kiểm tra làm việc; thống nhất nội dung, chương trình, cách thức tiến hành kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu thành phố cung cấp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Duy Huy

  • Từ khóa