Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và của tỉnh tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 4, 22.05.2019 | 17:33:32
120 lượt xem

Sáng ngày 22.5, đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và của tỉnh, các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản từ năm 2015 đến năm 2018 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ.

Từ năm 2015 - 2018, huyện Quỳnh phụ đã thực hiện 2 thông báo của Kiểm toán Nhà nước, trong đó, xử lý về tài chính theo kết quả kiểm toán với tổng số tiền trên 17,4 tỷ đồng. Đối với kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành của tỉnh, tổng số sai phạm đã được kết luận là gần 2,3 tỷ đồng. Không phát hiện vụ việc, đối tượng có dấu hiệu tội phạm tham nhũng và tội phạm khác chuyển sang cơ quan điều tra.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra hoan nghênh Huyện ủy Quỳnh phụ đã chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Đồng chí nêu rõ hàng năm các cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh đều thực hiện thanh tra, kiểm tra. Các cơ quan chức năng của huyện phải báo cáo BTV Huyện ủy, tổ chức kiểm điểm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, chấn chỉnh, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật. Phải công khai quá trình xử lý, thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Đồng chí cũng đề nghị, các cơ quan liên quan tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra./.

Thu Hà 


  • Từ khóa