Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra của Trung ương và của tỉnh tại sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ 3, 21.05.2019 | 18:03:04
82 lượt xem

Chiều ngày 21.5, Đoàn kiểm tra số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Phó trưởng đoàn làm việc với Sở KH&ĐT về việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và của tỉnh; các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản từ năm 2015 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản từ năm 2015 đến năm 2018 tại Sở KH&ĐT, đoàn kiểm tra số 2 đã yêu cầu Sở KH&ĐT giải trình việc triển khai thực hiện các kết luận này. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, sau khi có kết luận thanh tra, kiểm toán, Đảng ủy, lãnh đạo Sở KH&ĐT đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Sở phụ trách từng lĩnh vực và các phòng ban chuyên môn nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra. Và đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra cùng với Sở KH&ĐT đã cùng nhau phân tích những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó, cùng đề ra giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn yêu cầu Sở KH&ĐT tiếp tục nâng cao năng lực, phát huy những kết quả thực hiện được trong những năm qua, nâng cao chất lượng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác quản lý đầu tư công, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Làm tốt công tác thanh tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu Thư ký đoàn kiểm tra số 2 ghi nhận những kiến nghị của Sở KH&ĐT để tổng hợp hoàn thiện báo cáo trình lên cấp trên.

Hoài Thu 

  • Từ khóa