Kỳ họp bất thường HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ 3, 21.05.2019 | 16:22:53
102 lượt xem

Sáng ngày 21.5, Hội đồng nhân dân huyện Tiền Hải khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX đối với ông Tô Xuân Thức do luân chuyển công tác. Thảo luận thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện đối với ông Hoàng Văn Túy.

Các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND huyện. Kết quả ông Hoàng Văn Túy - Phó bí thư Huyện ủy Tiền Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại Kỳ họp bất thường, các đại biểu HĐND huyện Tiền Hải đã thảo luận, thông qua một số tờ trình của UBND huyện về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc các cơ quan Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, phê duyệt bổ sung danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải và một số nội dung quan trọng khác./.

Ninh Thanh 

  • Từ khóa