Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ 3, 14.05.2019 | 10:43:39
181 lượt xem

Sáng ngày 14.5, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX, đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 172 tổ hợp tác hoạt động. 434 HTX, với trên 450 nghìn thành viên. Thái Bình cũng đã thành lập mới 1 Liên hiệp HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp, là mô hình liên hiệp HTX thành công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Những năm qua, các HTX, liên hiệp HTX trong tỉnh khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo điều kiện cho các thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm. Đã phối hợp tích cực với địa phương triển khai công tác phân vùng sản xuất, đầu tư sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh cao. 

Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều HTX đã nỗ lực trong điều hành SXKD, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nông dân; Sản phẩm của HTX ngày càng khẳng định vị thế ở thị trường trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết còn có một số hạn chế, như các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX của TW và địa phương đôi lúc chậm được tổ chức thực hiện, chưa tạo điều kiện cho các HTX được thụ hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Công tác triển khai quán triệt Nghị quyết của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên chưa thực sự quan tâm. Đa số các đơn vị kinh tế tập thể, HTX có quy mô nhỏ, nguồn lực thấp, chưa xây dựng được chuỗi giá trị từ khâu đầu vào đến khâu tiêu thụ. Tính liên doanh, liên kết thấp, lợi ích kinh tế trực tiếp do HTX mang lại cho các thành viên chưa nhiều. 

Vì vậy, việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là cần thiết để đánh giá một cách khách quan, thực chất hiệu quả hoạt động của Kinh tế tập thể, HTX, từ đó có giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể.

Thu Hà 

  • Từ khóa