Triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo quý II năm 2019

Thứ 5, 11.04.2019 | 16:56:17
93 lượt xem

Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo tỉnh Thái Bình trong quý II năm 2019.

Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ và của tỉnh về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa nội dung chuyên mục “Khoa giáo và đời sống” trên Báo Thái Bình, “Chương trình khoa giáo” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình. Cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp lĩnh vực khoa giáo của ngành, đơn vị mình trong các chương trình, hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Thái Bình. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nắm bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề tư tưởng, những khó khăn, vướng mắc  từ cơ sở, để kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả./.

Duy Huy

  • Từ khóa