Tổng kết và sơ kết các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị của Ban Bí thư

Thứ 4, 13.03.2019 | 17:19:27
118 lượt xem

Chiều ngày 13/3, các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, huyện, Thành phố.

10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “ Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh Thái Bình về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức được nâng lên. Từng bước đổi mới cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, sáng tạo, phát triển, có nhiều đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng có giá trị. Đội ngũ trí thức của tỉnh tăng khá nhanh về số lượng và chất lượng với hơn 33.800 người đang làm việc và công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trong tỉnh.

Trong khi đó, 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, lương y được tăng cường. Sự kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 15 khoa Y học cổ truyền tại 15 bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh hạng II quy mô 260 giường bệnh. 

5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, đến nay trên địa bàn tỉnh quy mô và mạng lưới trường lớp các ngành học, cấp học phát triển đều khắp trong toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố và ngày càng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên các ngành học cơ bản đủ số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc nghiên cứu và vận dụng các Nghị quyết, Chỉ thị là cần thiết và phù hợp với điều kiện phát triển và nguồn nhân lực dồi dào của tỉnh Thái Bình. Trong thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trên là hết sức quan trọng, mang tính thời sự và là vấn đề cấp thiết, nhất là trong bối cảnh vận dụng vào chủ trương của tỉnh trong việc đẩy nhanh đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, điển hình là thực hiện 5 đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Video: 31319_OHAI.mp4

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cán bộ làm công tác quản lý cần có nhận thức đúng, thỏa đáng, kịp thời những vấn đề liên quan đến triển khai các Nghị quyết và Chỉ thị này. Thời gian tới, việc thực hiện 3 Nghị quyết, Chỉ thị trên đòi hỏi phải có định hình trong giai đoạn mới để góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển tối đa các nguồn lực trong và ngoài tỉnh và tạo tiền đề mới cho tương lai.

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 5 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương và Ban bí thư Trung ương Đảng.

Cao Biền 

  • Từ khóa