Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ 6, 11.01.2019 | 16:37:40
238 lượt xem

"Ngành Thanh tra cần chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu nại vượt cấp" - Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh trong hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Thanh tra tỉnh Thái Bình.

Năm qua, Ngành Thanh tra Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . Công tác tiếp công dân duy trì nền nếp; việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện kịp thời ; công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ; công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đạt kết quả tích cực, kịp thời chấn chỉnh sai phạm và thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước. Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp, ngành quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. 

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và yêu cầu, năm 2019, Ngành Thanh tra cần chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu nại vượt cấp; Tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trên các địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, dư luận xã hội quan tâm.chủ động xây dựng nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với thanh tra chuyên ngành và các cấp có liên quan để giải quyết vấn đề. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

Nhân dịp này,thanh tra tỉnh Thái Bình cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2018.

Vũ Hà 

  • Từ khóa