Hội nghị trực tuyến Toàn quốc về công tác Dân vận

Thứ 5, 10.01.2019 | 17:01:42
225 lượt xem

“ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận năm 2019, được triển khai tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc diễn ra vào sáng 10-1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Bình,các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó  Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;  Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2018, Công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. 

Một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2019 là: Tiếp tục thực hiện:”Năm dân vận chính quyền 2019” theo phương châm: ”Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Nâng cao chất lượng 6 nội dung dân vận chính quyền. Đó là: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tổ chức thực thi pháp luật; thể chế hóa; giải quyết tâm tư, nguyện vọng nhân dân, khiếu kiện phức tạp, đông người; đạo đức công vụ; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội, nhất là công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp. 

Duy Huy 

  • Từ khóa