Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Tiền Hải về xây dựng huyện nông thôn mới

Thứ 2, 07.01.2019 | 16:58:43
327 lượt xem

Chiều 7-1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì buổi làm việc giữa thường trực Tỉnh ủy với huyện Tiền Hải về tình hình, kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và một số sở ngành của tỉnh.


Theo báo cáo của huyện Tiền Hải thì đến nay huyện đã có 27/34 xã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Năm 2018, có 4 xã là: Nam Chính, Bắc Hải, Đông Trung và Đông Hải đã hoàn thành các tiêu chí, được đoàn thẩm định của tỉnh về thẩm định và đã đủ điều kiện. Hiện 4 xã này đang chờ hội đồng của tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đối với 3 xã còn lại là: xã Nam Hà, Nam Hải và Đông Long đang khẩn trương hoàn tất các tiêu chí cuối. Đồng thời tiến hành lập hồ sơ báo cáo đoàn của tỉnh thẩm định trong tháng 1.2019 và xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. Huyện Tiền Hải đặt mục tiêu đến tháng 3.2019, sẽ có 100% xã đạt chuẩn NTM.

Về tình hình xây dựng huyện đạt chuẩn Quốc gia NTM thì đến nay, Tiền Hải đánh giá đã đạt 5/9 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 3 về Thủy lợi; Tiêu chí số 4 về điện; Tiêu chí 6 về sản xuất; Tiêu chí 8 về an ninh trật tự và tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng NTM. Đối với 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch; Tiêu chí 2 về giao thông; Tiêu chí 5 về y tế - văn hóa – giáo dục và tiêu chí số 7 về môi trường. Tổng nguồn vốn hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM khoảng gần 156 tỷ đồng. Tiền Hải phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2019.


Để đạt được mục tiêu này, Các đại biểu của tỉnh và huyện Tiền Hải tập trung thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác huy động vốn, kinh phí hỗ trợ xây dựng CSVC đối với 1 số trường học đảm bảo đủ tiêu chuẩn; Vấn đề triển khai quy hoạch đất ở khu dân cư để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hoàn thiện các tiêu chí NTM; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, tháo gỡ khó khăn cho vấn đề xử lý rác thải rắn tại các cụm công nghiệp và làng nghề, công tác đảm bảo ANTT,…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của huyện Tiền Hải trong xây dựng NTM. Đồng chí nhấn mạnh: để thực hiện xây dựng NTM đúng theo kế hoạch đã đề ra thì Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải cần phải nỗ lực đoàn kết, năng động và sáng tạo hơn nữa trong triển khai các công việc để huyện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019. 

Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: huyện Tiền Hải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch đề án xây dựng NTM ở cả 2 cấp. Đối với cấp xã phải duy trì, phát huy các tiêu chí đã đạt được, tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Đối với cấp huyện cần tập trung thực hiện tốt 4 tiêu chí chưa đạt. Phải xác định nông thôn mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, trong đó phải lấy người dân là chủ thể.

Video: 10719_ODIEN1.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: xây dựng NTM không phải làm bằng mọi giá mà phải chú trọng đổi mới tư duy, hành động mới để đạt được kết quả mới.

Video: 10719_ODIEN2.mp4

 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng xây dựng NTM thì tính kế thừa và xây dựng là rất quan trọng. Vì vậy, huyện Tiền Hải cần phải tập trung chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với cấp các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. Phải phân công và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức để nâng cao ý thức tự giác, tính tư duy sáng tạo trong công việc, từ đó khắc phục được tư tưởng trông chờ, ỷ nại, đùn đẩy trách nhiệm. 

Huyện Tiền Hải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để các xã không những hoàn thành các tiêu chí NTM mà còn tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng NTM phải thực sự nâng cao đời sống của nhân dân. Về nguồn lực thì huyện Tiền Hải cần chú ý lồng ghép các chương trình mục tiêu Quốc gia để sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách cấp cho địa phương. Khai thác và sử dụng hợp lý quỹ đất đúng theo quy định của Nhà nước và sự chỉ đạo của tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực và đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư. Chú trọng phát triển các ngành sản xuất hiệu quả, mạnh mẽ và bền vững. Đặc biệt, huyện cần rà soát và chấn chỉnh hoạt động của các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, làng nghề trong sử dụng quỹ đất, bảo vệ môi trường, chế độ với người lao động. Đảm bảo hoạt động của các đơn vị phải đúng theo quy định của nhà nước. Tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh quản lý hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và tương lai là Khu kinh tế Thái Bình. Trong đó, kiểm soát chặt chẽ vấn đề xả thải của các doanh nghiệp. Đồng thời huyện Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp xúc tiến, đầu tư vào địa bàn. 

Đối với phát triển nông nghiệp, thì ngoài khai thác thế mạnh trong nuôi trồng khai thác thủy hải sản thì cần chú trọng tích tụ đất đai, phát triển trồng trọt, chăn nuôi theo hướng tập trung, kiểm soát môi trường, dịch bệnh, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh để thực hiện được các công việc trên thì Huyện Tiền Hải cần kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm kiểm điểm, giải trình trước tập thể, tổ chức trong triển khai công việc. Đồng thời khơi dậy và phát huy được truyền thống yêu nước, cách mạnh, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trong quần chúng nhân dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong xây dựng NTM và phát triển KTXH của huyện trong thời gian tới.

 Phạm Ngọc

  • Từ khóa