Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018

Thứ 7, 05.01.2019 | 16:09:32
207 lượt xem

Sáng 5-1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương.

Trong năm 2018, tỉnh Thái Bình đã ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao với chất lượng, hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với năm trước; việc thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định. 

Các cấp ủy trong tỉnh đã tiến hành hơn 970 cuộc kiểm tra và hơn 600 cuộc giám sát chuyên đề đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Qua kiểm tra đã đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, cấp ủy có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức Đảng và hơn 300 đảng viên. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; giải quyết kịp thời tố cáo đối với đảng viên, tổ chức Đảng. Qua đó, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm và có biện pháp khắc phục những hạn chế; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả, hạn chế và có những đề xuất, kiến nghị để tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian qua. Đồng chí cũng nêu rõ 1 số tồn tại hạn chế như: kiểm tra giám sát nhiều nơi còn chưa đúng quy trình, thủ tục, đối tượng, tổ chức Đảng được kiểm tra; Việc thi hành kỷ luật trong Đảng và thu hồi tài sản thất thoát 1 số nơi còn chưa tốt; việc kiểm tra, giám sát ở 1 số  đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chung chung, chưa đi vào thực chất, hiệu quả chưa cao.

Video: 10519_ODIEN1.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế yếu kém trên là do nhận thức của 1 số cấp ủy, đơn vị, địa phương còn hạn chế; Việc tham mưu cho cấp ủy kiểm tra các cấp nhiều nơi chưa đúng, chưa trúng, năng lực trình độ của 1 số cán bộ làm công tác kiểm tra còn yếu; Sự phối kết hợp giữa cơ quan kiểm tra với các cơ quan hữu quan nhiều lúc chưa tốt. 

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan kiểm tra các cấp cần tiếp tục làm tốt việc nghiên cứu quán triệt, triển khai các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đạt hiệu quả cao nhất. Chú trọng kiểm tra giám sát ở những điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, được dư luận quan tâm. Khi kiểm tra giám sát phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Trung ương, của tỉnh, kiểm tra phải rộng nhưng giám sát phải có trọng tâm trọng điểm. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình và kiểm tra giám sát đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Video: 10519_ODIEN2.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan kiểm tra các cấp chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trong việc nắm, đánh giá tình hình, đưa ra dự báo, tham mưu để giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài ở cơ sở, những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Duy trì tốt việc tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của nhân dân. Cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan kiểm tra các cấp chú trọng giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cho cán bộ kiểm tra các cấp. Bên cạnh đó, cần phải khắc phục cho được lỗ hổng giữa ngành kiểm tra với khối nội chính và các ban xây dựng Đảng, để công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thực sự đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Phạm Ngọc                                                                            

  • Từ khóa