Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

Thứ 7, 05.01.2019 | 15:52:32
72 lượt xem

Chiều 4-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng, các sở ngành, địa phương trong tỉnh.

Năm 2018, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực tham mưu giúp tỉnh xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương. Nhất là Nghị quyết số 18, 19, 26 của BCH Trung ương khóa 12, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. 

Cụ thể, BTC Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc xây dựng, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Toàn tỉnh đã giảm được 1.848 biên chế, giảm 640 cán bộ công chức cấp xã, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 165 tỷ đồng/năm. Cùng với đó, BTC Tỉnh ủy còn tham mưu giúp tỉnh xây dựng và thực hiệu quả việc thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý; Hợp nhất văn phòng đoàn ĐBQH, văn phòng HĐND và văn phòng UBND tỉnh; Đề án sắp xếp lại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay toàn tỉnh đã giảm được 181 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hơn 200 cấp trưởng, 400 cấp phó, hơn 280 người làm việc ở vị trí hành chính.

Công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chính sách cán bộ,... được triển khai thực hiện tốt. Cùng đó, tham mưu triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, sinh hoạt chi bộ, quản lý và phát triển đảng viên. Trong năm đã kết nạp được hơn 2.000 đảng viên mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2018. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện cũng còn bộc lộ 1 số hạn chế như: Việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức, xây dựng Đảng nhiều nơi còn chưa hiệu quả; Một vài cấp ủy, địa phương chưa tập trung cao cho việc giải quyết những bức xúc nổi cộm ở cơ sở; Nề nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ, thậm chí là cả Đảng bộ ở 1 số nơi chưa tốt,.. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: những hạn chế tồn tại trên có cả những nguyên nhân khách quan và cả chủ quan. Bởi vậy cần phải được nhìn nhận rõ để có giải pháp khắc phục triệt để, triển khai thực hiện công việc hiệu quả trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng, cấp ủy, địa phương nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức, xây dựng Đảng cho sát với tình hình thực tế. Tránh hiện tượng áp đặt, rập khuôn. Quyết liệt triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch trong năm qua.

Video: 10419_ODIEN3.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu cho các cấp ủy thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, 12, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, giúp cấp ủy giải quyết những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Chú trọng đề cao tính nêu gương, trách nhiệm giải trình của cán bộ Đảng viên và người chủ trì các cấp trước nhiệm vụ được giao. Chú trọng rèn luyện về mặt đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác XD Đảng. Quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo tinh thần NQ Trung ương 6, khóa 12. Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đối với công tác tổ chức cán bộ thì cần chú trọng thực hiện tốt các khâu liên quan đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ,… đảm bảo đúng theo quy định. Kiện toàn cấp ủy, bổ sung các chức danh khuyết thiếu, trên cơ sở đó chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khen thưởng cho 7 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa