Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tổng kết công tác năm 2018

Thứ 5, 27.12.2018 | 15:04:59
220 lượt xem

Sáng 27-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất tăng 10% so với năm 2017. Dự kiến hết năm 2018 và đầu năm 2019 toàn huyện có 37 xã được thẩm định và công nhận về đích nông thôn mới, tăng 11 xã so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,97% . Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ huyện ủy Đông Hưng cũng đã kiểm điểm khắc phục những hạn chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh, nắm vững tình hình địa phương thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra trong năm 2019.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật toàn diện của huyện Đông Hưng trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi mở 9 nhiệm vụ mà Ban Thường vụ huyện ủy Đông Hưng cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung nâng cao tinh thần đoàn kết, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ giải pháp trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên để thể hiện sinh động, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức, ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Hoài Thu 

  • Từ khóa