Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 6, 12.10.2018 | 15:42:27
590 lượt xem

Chiều 12-10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và cho ý kiến về 1 số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.


Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Thành - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tờ trình về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó, thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện; thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện; thí điểm kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện; tổ chức lại Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị cũng nghe báo cáo tờ trình về việc triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Dự thảo kế hoạch thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, nghe Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt việc triển khai thực hiện thí điểm đề án hòa giải tại Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Thái Bình.


Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện. Trong đó, thí điểm kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ ở huyện Đông Hưng và Hưng Hà, kiêm nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh thanh tra ở các huyện Quỳnh Phụ, Tiền Hải. Thống nhất thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng Huyện ủy, văn phòng HĐND và văn phòng UBND huyện Thái Thụy, kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ ở tất cả cấp huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất với tờ trình về việc triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện triển khai công việc này. Tổ chức tập huấn cho cán bộ thực hiện, đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả cao trong toàn tỉnh. Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy  tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy báo cáo với Trung ương về kết quả triển khai công việc.

Về việc triển khai thực hiện thí điểm đề án hòa giải tại Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Thái Bình, đồng chí thống nhất thực hiện đề án với 5 trung tâm hòa giải. Trong đó, có 4 trung tâm ở huyện. Tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tỉnh để thực hiện đề án này, hỗ trợ cả về cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện. Trong triển khai thực hiện thì khoán định mức hỗ trợ cho nhân viên thực hiện hòa giải theo quy định của tỉnh. Phải đảm bảo lựa chọn được cán bộ đủ năng lực, uy tín để thực hiện công việc này.

                                                                                                      Phạm Ngọc 

  • Từ khóa