Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Thứ 5, 11.10.2018 | 10:35:55
747 lượt xem

Sáng 11-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948 – 16/10/2018. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Minh Thạo - Vụ trưởng vụ Địa phương 3, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ban Xây dựng Đảng và và

Năm 1957, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình được thành lập. Đến nay, tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra của tỉnh được kiện toàn đồng bộ ở 3 cấp với tổng số cán bộ là hơn 2.400 đồng chí. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, cán bộ kiểm tra các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện hàng nghìn cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị và các Quy định của Trung ương, của tỉnh. Trong đó đã phát hiện nhiều sai phạm và xử lý kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm. 

Cùng với đó, Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng của Đảng bộ tỉnh từng bước được đổi mới. Gắn kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời vào cuộc kiểm tra, xem xét, giải quyết tố cáo, những kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Làm rõ những vụ việc phức tạp, nổi cộm ở địa phương, xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững kỷ luật và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện các Nghị quyết của Đảng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành kiểm tra Đảng tỉnh đạt được đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển KTXH của tỉnh Thái Bình thời gian qua. Trước công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đặt ra trong thời gian tới.

Video: 101118_ONGDIEN.mp4

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục chủ động đổi mới công tác kiểm tra giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm. Bám sát các Chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để tham mưu các chương trình kiểm tra giám sát. Tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, những nơi nổi cộm, phức tạp về an ninh, chính trị. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định trong tổ chức kiểm tra giám sát, phù hợp với tình hình thực tế, tham mưu các giải pháp khắc phục những thiếu sót, tồn tại của tổ chức Đảng và Đảng viên sau giám sát. Kiện toàn, củng cố bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bồi dưỡng nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng cho các cán bộ làm công tác kiểm tra để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đóng góp cho công tác xây dựng Đảng và phát triển KTXH của tỉnh thời gian tới.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua.

 Đồng chí Trịnh Minh Thạo - Vụ trưởng vụ Địa phương 3, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Hà Công Toàn - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" cho 16 đồng chí.

                                                

                                                                                                 Phạm Ngọc