Tọa đàm khoa học về tổng kết lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước

Thứ 4, 10.10.2018 | 16:08:18
625 lượt xem

Sáng 10-10, Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Chủ trì buổi tọa đàm có Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các thành viên Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng.

Thái Bình là địa phương được Trung ương lựa chọn làm điểm để nghiên cứu, ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên trong thời kỳ mất ổn định, hơn 2.000 cán bộ, đảng viên vi phạm đã bị kỷ luật; hơn 70% số tổ chức, cơ sở Đảng phải thay từ một nửa đến 2/3 cấp ủy. Bài học về mất ổn định chính trị những năm 1997 - 1999 được Đảng bộ tỉnh Thái Bình nghiêm túc kiểm điểm và rút ra nguyên nhân cốt lõi là mất dân chủ ở cơ sở. 

Vì vậy, Thái BÌnh đã đẩy mạnh các giải pháp về thực hành dân chủ để nhanh chóng đi vào ổn định về mọi mặt. Cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các công việc trên tinh thần công khai dân chủ và minh bạch. Phát huy tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, lấy dân chủ là “điểm tựa” để phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó đã được chứng minh qua công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Người dân đồng thuận, đoàn kết cùng nhau hiến đất, đóng góp công, của trong xây dựng các công trình.

Đến nay đã có 200/265 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM. Ngoài đẩy mạnh dân chủ, tỉnh Thái Bình chú trọng xây dựng bộ máy hành chính, từng bước được cải cách, hiện đại hóa. Chú trọng phát triển KTXH, trong đó lấy sáng tạo, đổi mới và đoàn kết là trọng tâm. Đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong các phong trào thi đua. Phát triển KTXH gắn liền với đổi mới chính trị theo phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên từ 1 tỉnh nghèo, thuần nông đến nay kinh tế của tỉnh Thái Bình phát triển mạnh và bền vững, tốc độ tăng trưởng các năm đều đạt trên 10% và năm sau cao hơn năm trước, đời sống của nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu các thuận lợi cũng như khó khăn ở Thái Bình trong thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước. Trong đó, nhấn mạnh đến bài học phát huy tinh thần dân chủ, công tác quản lý bộ máy hành chính, xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp nông thôn, giải pháp trong thu hút đầu tư, phát triển KTXH, cải cách giáo dục, thu hút nhân tài.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Thái Bình đạt được trong 30 năm xây dựng và đổi mới. Trong đó nhấn mạnh, chìa khóa để tỉnh Thái Bình đạt được như hôm nay đó là biết phát huy tính sáng tạo, tinh thần dân chủ và đoàn kết. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong các phong trào xây dựng NTM và phát triển KTXH ở tỉnh thời gian qua. 

Đồng thời Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú khẳng định những kinh nghiệm thực tiễn từ tỉnh Thái Bình sẽ là những kiến thức quý báu để Hội đồng lý luận Trung ương tổng hợp tham mưu giúp Trung ương xây dựng và ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước trong tình hình mới.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn những  ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng tại buổi tọa đàm, khẳng định đây sẽ là những ý kiến quý báu giúp tỉnh Thái Bình tiếp tục xây dựng và phát triển trong thời gian tới.

                                                                                              Phạm Ngọc 

  • Từ khóa