Kiểm tra thực hiện NQ số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh

Thứ 4, 10.10.2018 | 16:05:28
312 lượt xem

Sáng 10-10, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tại Đảng ủy Sở Kế hoạch và đầu tư.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 được Đảng ủy Sở Kế hoạch và đầu tư  thực hiện nghiêm túc, hiệu quả,  góp phần nâng cao hiệu quả trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư còn hơn 100 thủ tục, giảm 41%; bình quân thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 50%. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016-2018 đạt kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 148.685 nghìn tỷ đồng. Năm 2017, Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh xếp hạng 34, tăng 6 bậc so với năm 2016. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và yêu cầu Đảng ủy Sở  Kế hoạch và đầu tư cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức và chất lượng thực thi nhiệm vụ của Đảng viên, công chức, viên chức; phối hợp làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp tỉnh trong ban hành cơ chế, chính sách, triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính và thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật, tạo điều kiến tốt nhất cho doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước và của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

                                                                                                                 Duy Huy

  • Từ khóa