Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Thứ 3, 09.10.2018 | 17:06:05
439 lượt xem

Chiều 9-10, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ nhân sự dự kiến điều động giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh; hồ sơ nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương; hồ sơ nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; kết quả thẩm định hồ sơ bổ nhiệm lại đối với Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Chu Tiến Dũng. 

Báo cáo hồ sơ nhân sự xin chủ trương bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đông Hưng, xin chủ trương kiện toàn các chức danh gồm Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vũ Thư, Hiệu trưởng trường THPT Nam Duyên Hà thuộc Sở Giáo dục và đào tạo, Phó giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải. 

Xin chủ trương kiện toàn bố trí sắp xếp bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm y tế các huyện, thành phố sau khi sáp nhập. Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng báo cáo xin chủ trương nhân sự chuẩn bị Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xin chủ trương tổ chức Đại hội Hội Đông y tỉnh và mở lớp bồi dưỡng chức danh chuyên viên cao cấp.

Sau khi nghe các thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với nhân sự dự kiến điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, nhân sự dự kiến điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương; nhân sự dự kiến điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; nhất trí bổ nhiệm lại đối với nhân sự Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Đồng ý bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế 6 huyện, thành phố trên cơ sở đang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế cũ, riêng huyện Đông Hưng và huyện Kiến Xương có phương án khác. 

Tạm dừng chưa xem xét kiện toàn chức danh Phó giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, trước mắt giao phụ trách chưa bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường THPT Nam Duyên Hà thuộc Sở Giáo dục và đào tạo, đồng ý cho huyện Đông Hưng bổ nhiệm nhân sự chức danh Trưởng phòng phòng Kinh tế - Hạ tầng, đồng ý cho huyện Vũ Thư làm quy trình bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 Đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu việc quản lý phân cấp quản lý các Hội đặc thù.

                                                                                          Cao Biền – Thái Hiển

  • Từ khóa