Kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy

Thứ 2, 08.10.2018 | 15:34:00
493 lượt xem

Sáng 8-10, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tại Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 được Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kể từ thời điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh đến nay, 100% thủ tục hành chính của các sở, ban ngành được thực hiện tại Trung tâm theo quy định, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, không có khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và yêu cầu Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, đạo đức và chất lượng thực thi nhiệm vụ của Đảng viên, công chức, viên chức; làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ không cần thiết; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và  giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

                                                                                                         Duy Huy 

  • Từ khóa