Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị về xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 05.10.2018 | 16:27:51
341 lượt xem

Chiều 5-10, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do đồng chí Mai Thức - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn về tham quan và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình đã nêu 1 số nét nổi bật trong xây dựng NTM và phát triển nông nghiệp nông thôn ở tỉnh Thái Bình. Trong đó nhấn mạnh: nhờ sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân nên phong trào xây dựng NTM ở các địa phương phát triển mạnh mẽ. Nhân dân trong tỉnh đã đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến đất và đóng góp tiền của cùng với nguồn lực nhà nước trong xây dựng NTM. 

Đến nay, toàn tỉnh Thái Bình đã có 200/263 xã và 1 huyện nông thôn mới. Chương trình nước sạch nông thôn được triển khai tới 100% số xã trong tỉnh với tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt trên 90%. Cùng với đó, tỉnh Thái Bình đã hình thành phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp.

Đại biểu 2 tỉnh đã cùng tập trung thảo luận, trao đổi 1 số kinh nghiệm trong xây dựng NTM. Nhất là về huy động các nguồn lực, giải pháp triển khai đưa nước sạch về nông thôn, công tác hỗ trợ của tỉnh, huyện cho những xã xây dựng NTM,…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho rằng để đạt được kết quả xây dựng NTM như hiện nay, tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Trong đó nhấn mạnh: Xây dựng NTM phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị. Xây dựng NTM phải đi vào thực chất, không chạy theo thành tích. Cùng với đó, Thái Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân để tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao. Vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của nhà nước về nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tỉnh kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương xây dựng NTM.

Đồng chí Mai Thức - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tích rất ấn tượng trong xây dựng NTM và phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong số 117 xã của tỉnh Quảng Trị thì đến nay mới có 42 xã về đích NTM. Quảng Trị đang phấn đấu có khoảng 60% số xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM từ nay đến năm 2020. Vì vậy qua chuyến đi thực tế này, nhiều kinh nghiệm từ Thái Bình sẽ giúp tỉnh Quảng Trị áp dụng hiệu quả trong xây dựng NTM.

                                                                                    Phạm Ngọc – Lâm Từ
  • Từ khóa