Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hội thảo, lấy ý kiến tham gia dự án Luật

Thứ 6, 05.10.2018 | 16:16:33
226 lượt xem

Sáng 5-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình hội thảo, lấy ý kiến tham gia vào các dự án Luật. Đồng chí Phạm Văn Tuân - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi để đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển ngành chăn nuôi và trồng trọt theo hướng hiện đại, chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

Về Luật Trồng trọt, cần bổ sung quy định về hồ sơ đảm bảo truy xuất nguồn gốc giống cây trồng của các tổ chức, cá nhân mua bán giống cây trồng; Cần có các quy định chặt chẽ hơn đối với giống cây trồng nhập khẩu. Tại điểm a, khoản 1, Điều 20, bên cạnh những chuyên ngành đã nêu cần bổ sung chuyên ngành Khoa học cây trồng, Nông học, Khuyến nông vào các chuyên ngành của người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm.

Về Luật Chăn nuôi, các đại biểu cần đưa khái niệm "cấp giống" vào phần giải thích từ ngữ để người dân có thể hiểu và thuận tiện cho việc áp dụng luật. Bên cạnh đó, cần quy định chi tiết cho từng đối tượng vật nuôi như trâu, bò, lợn tại Điều 56 quy định về quy mô chăn nuôi. Luật Chăn nuôi cần có quy định rõ về chế tài đối với người sản xuất, mua bán giống, cơ sở mua bán, xuất nhập khẩu thức ăn chăn nuôi không đảm bảo chất lượng.

                                                                                                   Thanh Giang

  • Từ khóa