Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc tại Quỳnh Phụ

Thứ 6, 05.10.2018 | 16:11:11
198 lượt xem

Sáng 5-10, tổ kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã về làm việc tại Huyện ủy Quỳnh Phụ, kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc, chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực với thủ tục được cắt giảm, thời gian được rút ngắn. Tập trung huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Doanh nghiệp được tiếp cận thông tin, sử dụng đất đai ổn định. Các chương trình xúc tiến thương mại được triển khai hiệu quả.

 Kết quả, trong hơn 2 năm, Quỳnh Phụ đã thu hút 39 dự án đầu tư vào huyện, tổng số vốn 187,2 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp và các ý kiến thảo luận, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Quỳnh Phụ cần tiếp tục xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Do vậy, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện dịch vụ hành chính công, bảo đảm môi trường kinh doanh đầu tư thông thoáng hài hòa, tuân theo pháp luật góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển.

                                                         Hoài Thương (Đài TT-TH Quỳnh Phụ)

  • Từ khóa