Triển khai Luật tín ngưỡng, Tôn giáo

Thứ 6, 05.10.2018 | 16:07:51
167 lượt xem

Chiều 5-10, Ban Tôn giáo phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh-Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2018.

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 gồm 9 chương, 68 điều. Trong đó quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

 Một trong những điểm mới của Luật là mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ "công dân" thành "mọi người"; thời gian được công nhận là Tổ chức tôn giáo từ 23 năm giảm xuống còn 5 năm. 

Qua tập huấn đã giúp cho cán bộ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trên địa bàn tỉnh hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; từ đó vận động đồng bào công giáo sống tốt đời đẹp đạo, cùng với các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng địa phương, giàu đẹp, văn minh. 

                                                                                                         Duy Huy 

  • Từ khóa