Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm

Thứ 6, 19.06.2015 | 09:34:14
637 lượt xem

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 tỉnh Thái Bình.

                                     Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa