Đông Hưng hướng dẫn tham gia đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ 5, 18.06.2015 | 08:03:50
379 lượt xem

Huyện Đông Hưng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương XI, hướng dẫn tham gia đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX.

 

 Huyện Đông Hưng tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp bằng các hình thức phong phú, đa dạng

Hội nghị đã triệu tập 252 đại biểu chính thức được giới thiệu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hưng lần thứ XIX từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Các đại biểu đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung: Quán triệt Nghị quyết Trung ương Khóa XI, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tập trung một số vấn đề như: Tăng cường xây dựng  Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc và dân chủ XHCN, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.....

Hội nghị cũng đã hướng dẫn các đại biểu nghiên cứu, tham gia đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX dưới hình thức phân theo tổ, theo Đoàn đại biểu các đơn vị đóng góp ý kiến bằng phiếu gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp trình Đại hội.

Mai Liên

 

  • Từ khóa