Hội nghị cán bộ chủ chốt

Thứ 6, 12.06.2015 | 14:37:33
797 lượt xem

Sáng ngày 12-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh chủ trì hội nghị. Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Trọng Thăng cùng lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Sinh cho biết: Sau 4 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, ngày 7-5- 2015, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là những nội dung lớn, vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài cần được nghiên cứu quán triệt sâu sắc và toàn diện, tạo sự nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Để việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 11 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Sinh yêu cầu: Đại biểu tập trung nghiên cứu sâu các nội dung về phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa XII, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Sinh, Trung ương thống nhất xác định tiêu chuẩn Ủy viên Trung ương Đảng; tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó nhấn mạnh: Các đồng chí được lựa chọn tham gia Ban Chấp hành phải có tinh thần trách nhiệm  cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu chấp hành các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng của dân tộc lên trên hết. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm". Đồng thời, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, xác định số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và đổi mới; thống nhất về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Sinh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Sinh yêu cầu các đại biểu quan tâm nghiên cứu, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các vấn đề nêu trên.

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Sinh quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; nội dung, quy trình, tiêu chuẩn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (nhiệm kỳ 2015-2020); thông báo nhân sự của tỉnh Thái Bình tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (nhiệm kỳ 2015-2020), theo nguồn quy hoạch cán bộ, Tiểu Ban Nhân sự Đảng 12, Hội nghị  cán bộ chủ chốt tỉnh đã tiến hành các bước, quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Trung ương Đảng chính thức,  Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết của tỉnh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Cũng trong sáng ngày 12-6, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Trọng Thăng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng các Ban, Sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Bí thư huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, Thành phố tiến hành các bước, quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Kết quả, hội nghị đã thống nhất giới thiệu các đồng chí: Phạm Văn Sinh - Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Diên- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Duy Huy

   * Tại kỳ họp ngày 12-6-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và Quyết nghị:

1. Đồng ý để đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thôi giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

2. Đồng ý giới thiệu đồng chí Trần Hữu Hiệp - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh để HĐND tỉnh bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Đồng ý để đồng chí Đặng Thanh Giang - Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh thôi giữ chức Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, điều động đến nhận công tác tại Uỷ ban MTTQ tỉnh giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.

4. Điều động đồng chí Hoàng Thái Phúc - Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đến nhận công tác tại HĐND tỉnh, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ còn thảo luận và thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.


 

  • Từ khóa