Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt công tác nhân sự và lịch trình Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Xương

Thứ 3, 09.06.2015 | 08:44:12
610 lượt xem

Sáng ngày 9-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Tại hội nghị, nhìn chung các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung, nhận định, đánh giá trong Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020).  5 năm qua, kinh tế giữ vững ổn định, đạt và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,3%/năm. Dự kiến đến hết năm 2015, huyện Kiến Xương có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hoàn thiện báo cáo chính trị. Theo các đại biểu, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,52%/năm trong nhiệm kỳ tới, huyện Kiến Xương cần tập trung: Lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu Ngành nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, hình thành các liên kết mới phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tập trung quy mô lớn, nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với việc lựa chọn, thu hút những dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao vào các khu, cụm công nghiệp thì cần quan tâm xử lí môi trường làng nghề. Xây dựng thương hiệu làng nghề gắn với xuất khẩu. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh và làm tốt công tác quản lý, thực hiện quy hoạch. Chú trọng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp công dân; phòng chống tham nhũng. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, cũng như cập nhật số liệu thống kê, hướng dẫn của UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh- Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kiến Xương cần nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị, với chất lượng cao nhất. Đồng thời, gợi mở một số vấn đề mà huyện Kiến Xương cần quan tâm như: Xây dựng cơ chế, chính sách sát hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; tạo việc làm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Khai thác các nguồn thu, nhất là phí, lệ phí, giám sát chi, kiểm soát nợ công. Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn vốn và các hình thức đầu tư, để tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững; phấn đấu trước năm 2020,  Kiến Xương trở thành huyện đạt các tiêu chí về nông thôn mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duyệt công tác nhân sự và lịch trình Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Duy Huy

 

 

           


 

  • Từ khóa