Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kỳ họp thứ XIX

Thứ 4, 08.10.2014 | 18:23:40
655 lượt xem

Sáng 8/10, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Kỳ họp thứ XIX nghe và cho ý kiến về Dự thảo báo cáo kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.

 

 9 tháng năm 2014, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, giúp cơ sở kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng uỷ đã tiến hành 67 cuộc kiểm tra và 68 cuộc giám sát, kết nạp 324 đảng viên mới.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc đánh giá, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại trong triển khai thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình kiểm tra, giám sát, chế độ thông tin báo cáo.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào Dự thảo kế hoạch Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V.

Ninh Thanh

  • Từ khóa