Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình năm 2014

Thứ 2, 15.09.2014 | 10:31:08
1,041 lượt xem

Sáng ngày 15/9, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình năm 2014 tổ chức khai mạc diễn tập. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì diễn tập.


Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình năm 2014


Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc nhấn mạnh mục đích của cuộc diễn tập

Phát biểu khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mục đích của cuộc diễn tập: Nâng cao trình độ lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của hệ thống chính quyền, năng lực tham mưu của các cơ quan: Quân sự, Biên phòng, Công an và các Ban, Ngành, Mặt trận, đoàn thể trong xử lý các tình huống an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


Tình huống diễn tập đặt ra: Trước yêu cầu phải chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng và Hội nghị Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng triển khai các biện pháp ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tốt về mặt nội dung theo đúng quy định diễn tập. Hội nghị đã quán triệt các văn bản của cấp trên, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Lệnh của Chủ tịch nước, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng. Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông báo tình hình an ninh Quốc gia, quán triệt giao nhiệm vụ cho Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp.

Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và các lực lượng vũ trang của tỉnh đã thảo luận, báo cáo các tình hình: An ninh trật tự, tình hình địch, lực lượng vũ trang, an ninh trên biển và an ninh trên khu vực biên giới biển cũng như tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phối hợp thực hiện, ban bố tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng đối phó với những tình huống xảy ra.

 Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu hệ thống ý kiến tham gia của đại biểu các Sở, Ngành và ý kiến, phương án đề xuất, tham mưu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, bổ sung những nội dung còn thiếu, những vấn đề mới nảy sinh. Từ đó chỉ thị cho các địa phương, Sở, Ngành và các lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp thực hiện chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng; triển khai đồng bộ các biện pháp ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra.

Hữu Phước 

  • Từ khóa